Taipei Dong Men Yong Kang Shopping Zone

Development Association

 Second List of Members of Board of Directors

 Director General:

Yi Xin Computer

 Liu Hong-Xiang

 Executive member of the council

Dong Men Dumpling Restaurant

Zhao Huai-Zhong

Fu Li Hua Real Estate Development Enterprise

Huang Li-Hua

 

SUNMERRY Dong Men branch

Lin Meng-Xun

 

 C & M Forever Jewelry

 Zhang De-Wei

Director

Yong Feng Tea House

Lu Mei-Zhu

         

Qingsihutong Hair Salon

Yeh Zheng-Mao

        

WeiSheng Tyre Shop

Lin Hui-Zhu

        

Sit Fun Dinning House

Lu Wen-Yong

         

Hao Ya Co., Ltd.

Wang Xiao-Chiang

 

 JiaJia Hakka Food Restaurant

 Lee Mou-Feng

 Managing Supervisor

 Greek Go!

 Ho Sheng-Xun

Supervisor

Bo-An Family Clinic

Xiao Ru-Hong

Allias Hair Salon

Zheng Teng-Hui

Secretary General:

Chung-Er Tea House

Zhuang Hui-Ying